Performers


  • United We Band
  • K Funk and Lady Ree
  • Kelani Dance Fitness
  • Samoans in Toronto
  • Mahoi No Tanata

  • Halau Hula I Ka La
  • Spirit of Aloha 'Ohana Hula
  • Hula-La Aloha Dance School
  • Hanau I Ka Hula Na Kane
  • Halau Hula 'O Walea